Facturatie Service – Inkomend

Onze facturatie service bieden wij aan voor alle in- en uitgaande factuurstromen of voor één van beide stromen. U kiest.

De Easy Billing Service is een flexibele service waarbij u volledig de vrijheid heeft in welke stromen u door ons laat verzorgen. We kunnen de hele inkomende factuurstroom voor u uit handen nemen, of delen daarvan. Ongeacht de verzendwijze (post, e-mail, een portaal of e-facturatienetwerk) en ongeacht het bestandsformaat (PDF, UBL, XML, EDI, etc.)

Uitbesteden van uw inkomende factuurstroom

Verschillende leveranciers betekent doorgaans ook verschillende factuurformaten. Leverancier A stuurt facturen per post, Leverancier B stuurt een PDF per e-mail en leverancier C verstuurt een e-factuur via een e-facturatienetwerk zoals PEPPOL. U wilt zich niet met al die verschillende stromen bezighouden. Met de Easy Billing Service hoeft dit ook niet. U ontvangt alle facturen op dezelfde manier, in het formaat waar u graag mee werkt.

Alle inkomende facturen gaan eerst de Easy Exchange Connector in en worden hier ‘vertaald’ naar het formaat waar u mee werkt. Vervolgens worden de facturen doorgezet naar uw workflow of financiële systeem voor verdere verwerking.

Het proces met de Easy Billing Service

Structurele kostenreductie

Wij focussen met onze dienstverlening op continue optimalisatie van uw factuurverwerkingsproces. Dit doen we door uw leveranciers te stimuleren over te stappen naar elektronische facturatie. Het ontvangen van e-facturen brengt nu eenmaal de minste kosten met zich mee. Wij streven ernaar om een structurele kostenreductie voor u te realiseren.

Heeft u interesse en bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ik wil meer over de mogelijkheden weten