Privacy

Dit is een website van Easy Systems B.V.

Ons bedrijfsadres is: Oortlaan 2, 6716 WD Ede.
Ons algemene email adres is info@easysystems.nl.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09160948.

Sitebezoek gegevens

Net als de meeste bedrijven verzamelt ook Easy Systems niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het
sitebezoek. Easy Systems doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig haar website te optimaliseren.

Voor een optimale werking van sommige Easy Systems diensten kan het relevant zijn om persoonlijke informatie te vragen. Easy Systems gaat vertrouwelijk om met deze informatie (conform het
hieronder onder “Persoonlijke gegevens” bepaalde). Het staat u vrij om bepaalde informatie niet te verstrekken; dit kan echter leiden tot het niet kunnen gebruiken van bepaalde Easy Systems diensten.

Persoonlijke gegevens

Het kan voorkomen dat Easy Systems u om enkele gegevens vraagt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u klant wordt en een (betaalde) dienst wenst te activeren, of als u zich via de website aanmeld voor een event of een specifiek document wilt downloaden. Easy Systems vraagt u in dit geval om gegevens zoals bijvoorbeeld (bedrijfs)naam, telefoonnummer, (e-mail) adres, en in het geval van klanten om inschrijfnummer handelsregister, IBAN nummer etc. Deze gegevens zijn voor Easy Systems noodzakelijk om aan uw aanvraag te kunnen
voldoen.

Persoonsgegevens die u aan Easy Systems verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door Easy Systems verwerkt en beveiligd. Easy Systems zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Door Easy Systems zelf kunnen deze gegevens wel gebruikt worden voor onder meer marketing- en promotionele doeleinden van Easy Systems. Hiervoor wordt, indien u geen klant bent, expliciet om toestemming gevraagd. Als u geen prijs stelt op informatie afkomstig van Easy Systems, dan kunt u dit aangeven via de in de betreffende mailing aangegeven methode (zie ook hieronder onder “E-mail Opt-Out”).

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@easysystems.nl. Om misbruik te voorkomen kan Easy Systems u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Easy Systems bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Easy Systems spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website of op andere wijze wordt verzameld te beschermen. Easy Systems heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie. Daarnaast beschikt Easy Systems over het ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging.

Easy Systems BV is onderdeel van de InnovestIT Group. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens betekent dit dat Easy System haar CRM systeem, en dus inzage in deze gegevens, deelt met zusterbedrijven ICreative, Coforce en Diesis.

Ook u heeft een belangrijk aandeel in het beschermen van uw informatie. Uw login-gegevens (als deze zijn verstrekt) voor bijvoorbeeld onze apps of het online partnerportaal zijn vertrouwelijk en Easy Systems raadt u aan deze niet aan derden bekend te maken.

Helaas kan, gezien de aard van het internet als publiek transmissienet, noch het netwerk van Easy Systems noch datatransmissie via het internet 100% veiligheid garanderen. Daarom kan Easy Systems niet de veiligheid van uw gegevens garanderen. Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan ons gebeurt daarom op eigen risico. Wanneer deze informatie door Easy Systems is
ontvangen, zullen we naar beste vermogen de vertrouwelijkheid ervan beschermen in overeenstemming met de GDPR en ons Privacybeleid.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Easy Systems maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd.

First party cookies

Google Analytics (tracking cookies)
Via de Easy Systems website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Easy Systems gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Easy Systems heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Act-On Beacon
Dit is een softwaredienst die cookies gebruikt om informatie van onze websitegebruiker te kunnen achterhalen (analytische cookies). Deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld elektronische communicatie, formulieren en downloads. Deze informatie wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, bewegingen bij te houden van gebruikers van de website en om demografische gegevens over het gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijke en beveiligde omgeving. Act-On Software leeft het Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. Voor meer informatie over deze software verwijzen we je naar de privacy verklaring van Act-On.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)
Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Easy Systems te laten
functioneren, om inloggen (in het geval van het partnerportaal) een account aan te maken, om te kunnen en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

Third-party cookies

Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de gebruikersvoorkeuren vast te leggen. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe advertenties door een
advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social media kanalen en functies.

Concreet gebruiken wij cookies om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Easy Systems plaatst deze cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Social Media
Op de Easy Systems website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Easy Systems heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van respectievelijk Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat de website van Easy Systems niet (optimaal) functioneert.

E-mail notificaties

Als klant van Easy Systems bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. Easy Systems stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als een andere gebruiker u een bericht stuurt, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. Easy Systems stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers om hen te informeren over nieuwe producten, diensten of bijvoorbeeld software updates.

Als bezoeker van de Easy Systems website ontvangt u alleen e-mails als u zich hier actief voor aangemeld heeft. Dit betekent dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wel dat u een specifiek document heeft gedownload en hierbij actief een vinkje heeft gezet bij de mogelijkheid om volgens een bepaalde regelmaat informatieve e-mails van ons te ontvangen.

E-mail “Opt-out”

In iedere naar u verstuurde e-mail vindt u onderaan een “afmelden” link (met uitzondering van de e-mail notificaties voor klanten). Via deze link kunt u zich afmelden voor specifieke e-mails.

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Aanpassingen aan het privacybeleid

Easy Systems heeft het recht om het Privacybeleid indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het Privacybeleid van
Easy Systems te raadplegen. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u een verzoek indienen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@easysystems.nl.